Module "Ledenbeheer"

Makkelijk en snel gegevens van contacten, leden, donateurs of abonnees aanpassen en opzoeken, exporteren of rapporten maken.

Overzicht van de mogelijkheden

Uw vzw bestaat maar als voldoende personen en medewerkers van bedrijven en organisaties u kennen. De registratie en opvolging van al deze contacten is dan ook een kerntaak in elke vzw.

De module Ledenbeheer ondersteunt de gebruikers in deze taak in de drie hoofdactiviteiten:

 • Het beheren van contacten
 • Het beheren van personen die een bijdrage leveren: financieel zoals leden, donateurs en abonnees, of als bestuurder
 • Het rapporteren over personen

Beheren van contacten

Een contact is een persoon waarvan u een contactpunt kent: een e-mailadres, een telefoon of GSM-nummer, een adres. Op verschillende manieren kan u contactgegevens verzamelen, manueel of via website, mobiele site.

Alle informatie van een persoon komt samen in 1 centrale persoonsfiche.

Vervolgens kan u de contacten vrij opdelen in contactgroepen die u kan gebruiken voor e-mailings, etiketten, lijsten. Toewijzen aan een contactgroep gebeurt automatisch voor bijvoorbeeld leden, donateurs, inschrijvers op een activiteit.

 

Beheren van personen die een bijdrage leveren

Hoewel contacten belangrijk zijn om uw vzw bekend te maken, zijn contacten die financieel bijdragen essentieel om de werking te financieren. Dit kan op verschillende manieren: lidgeld betalen, een betalend abonnement nemen of een gift doen.

Met vzwOnline kan u formules aanmaken met eigen prijsformules.  Het platform zorgt met een ingebouwde klok voor de opvolging van nieuwe leden en abonnees, hernieuwingen en late betalers.

Met de ingebouwde formulieren en rekening houdt u bij wie uw donateurs zijn en hoeveel ze doneren.

De personen die bestuursverantwoordelijkheid opnemen voor uw vzw kan u registreren. Hiermee houdt u een historiek bij als archief over uw vzw. U kan in combinatie met Websitebeheer het bestuur ook eenvoudig publiceren op de website.

 

Rapporteren over personen

Registreren is nuttig om alle informatie op 1 plaats te bewaren, maar u wil er ook informatie uithalen.
Met vzwOnline maakt u eenvoudig:

 • Etiketten: u stelt een lijst samen van personen waarvoor u een etiket wilt maken, vervolgens stelt u de vorm in, kiest u het etiketblad dat u wil gebruiken en vzwOnline genereert een PDF-bestand dat u eenvoudig en snel kan afdrukken op een vel etiketpapier.
 • Lijsten: met de zoekrobot bepaalt u welke personen u nodig hebt door de juiste filters in te stellen, u hebt dan de velden gekozen die u nodig hebt en kan u een standaardopmaak van vzwOnline in PDF toepassen.
 • Export: op dezelfde manier als voor de samenstelling van een lijst kiest u de gegevens, maar in plaats van een standaardopmaak kiest u voor exporteren naar csv of Microsoft Excel.
 • Basisstatistieken: met vzwOnline kan u eenvoudige statistieken tussen 2 waarden opvragen.
   

Fiche met alle informatie over een persoon

 

 

Eenvoudig etiketten aanmaken

 

 

Lijsten samenstellen voor rapporten, indien gewenst exporteren

 

Koppelingen

 

vzwOnline is meer dan wat de afzonderlijke modules te bieden hebben. Door de soepele en naadloze samenwerking van de verschillende modules krijgt u verschillende extra mogelijkheden indien u ze combineert.

Websitebeheer

 • Informatie beveiligen voor bezoekers van uw website met een gebruikersnaam en een paswoord
 • Informatie beschikbaar stellen volgens de contactgroep, dit kan met extra opties in de sitemap, of rechtstreeks op inhoud
 • Formulier met alle lidgeldformules beschikbaar maken voor online lid worden
 • Formulier om u aan te melden als donateur

Bekijken wat u met Websitebeheer kan >>

 

Evenementenbeheer

 • Voor elke contactgroep die u aanmaakt kan u aparte tarieven toepassen bij de evenementen
 • Rechtstreeks vanaf het evenement kan u een campagne starten met als doelgroep alle personen die reeds inschreven - bvb. vorig jaar op dezelfde activiteit - of die nog niet inschreven
 • Automatische aanmaak van de betalingsuitnodiging en verzending per PDF naar de inschrijver

Bekijken wat u met Evenementenbeheer kan >>

 

Boekhouding

 • De betaling van het lidgeld of een abonnement wordt automatisch ingeboekt op de juiste rekening
 • De giften worden correct geboekt en op een rekening per donateur bijgehouden, klaar voor de aanmaak van een attest

Bekijken wat u met de Boekhouding kan >>

 

 

U kan een idee krijgen van de werking met de demosite DemoPlanes.vzwonline.be
Meer weten en een live demonstratie bekijken?  Schrijf dan in op één van onze workshops
Deze module kan u gebruiken in de formules: Ledenadministratie en All-in-one. Probeer eerst gratis.