Module "Boekhouding"

Voer een wettelijke boekhouding en maak rapporten over de financiële situatie van uw vzw.

Overzicht van de mogelijkheden

De werking van uw vzw heeft maar een duurzaam karakter als de financiën ook in orde staan. Met de ingebouwde vereenvoudigde boekhouding voor de vzw versnelt u de boeking van financiële gegevens en verhoogt u de juistheid door automatische inboeking van de inkomsten voor lidgelden, abonnementen, giften en deelnamegelden aan activiteiten.

De module Boekhouding ondersteunt de gebruikers in:

  1. Opstellen van de begroting
  2. Verwerken van de courante verrichtingen
  3. Bijhouden van de bezittingen en schulden
  4. Samenstellen van rapporten en overzichten
  5. Opstellen van de jaarrekening

 

Opstellen van de begroting

Het is een gezonde en goede praktijk voor de bestuurder van een vzw om een begroting op te stellen die een inzicht geeft in de toekomst van verwachte inkomsten en uitgaven en de impact op de financiële situatie van uw vzw.

Met vzwOnline kan u de begroting opstellen en nadien gebruiken als kompas voor de werkelijke werking.

 

Verwerken van de courante verrichtingen

De werking van uw vzw zorgt voor een stroom aan kleine verrichtingen.

Enerzijds zijn er de ontvangsten zoals: lidgelden, inschrijvingsgelden voor activiteiten, giften, een abonnement, een sponsorbedrag.

Anderzijds de uitgaven zoals de huur van een zaaltje, afrekening van drank en versnaperingen voor vergaderingen, kantoorbenodigdheden, kortom alles wat nodig is voor de soepele werking van uw vzw.

vzwOnline automatiseert waar mogelijk de inboeking van de ontvangsten op de juiste rekeningen. Met de gebruiksvriendelijke toepassingen en overzichten kan u de uitgaven vervolgens snel aanvullen.

 

Bijhouden van de bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen

Naast de courante verrichtingen moeten ook de bezittingen en de schulden van de vzw overzichtelijk bijgehouden worden met de werkelijke waarde, evenals een overzicht van rechten en verplichtingen.

Met vzwOnline behoudt u de historiek over meerdere boekjaren en kan u eenvoudig de waarde opvolgen doorheen de tijd.

 

Samenstellen van rapporten en overzichten

Bestuursleden zoeken permanent inzicht en overzicht in de werking van de vzw.

Met de ingebouwde zoekrobotten kan u snel een overzicht opvragen van ontvangsten en uitgaven voor een bepaalde activiteit, de inning van de lidgelden enzovoort.

Overzichten tussen begroting en reële verrichtingen zijn ook mogelijk.

 

Opstellen van de jaarrekening

Na de sluiting van een boekjaar kan u het jaarrapport opvragen in documentvorm inclusief alle wettelijke overzichten en rapporten.

De sluiting van een boekjaar is tegelijk de start van het volgende boekjaar met de overname van de gegevens.
 

Detail van de factuurgegevens met overzicht rappel en mogelijkheid tot duplicaat

 

 

Exporteren van factuurgegevens

 

 

Instellingen volgens de behoeften en noden van je VZW

Koppelingen

 

vzwOnline is meer dan wat de afzonderlijke modules te bieden hebben. Door de soepele en naadloze samenwerking van de verschillende modules krijgt u verschillende extra mogelijkheden indien u ze combineert.

Evenementenbeheer

  • Inboeken van deelnamegelden aan activiteiten
  • Automatische aanmaak van de betalingsuitnodiging en verzending per PDF naar de inschrijver

Bekijken wat u met Evenementenbeheer kan >>

 

Ledenbeheer

  • De betaling van het lidgeld of een abonnement wordt automatisch ingeboekt op de juiste rekening
  • De giften worden correct geboekt en op een rekening per donateur bijgehouden, klaar voor de aanmaak van een attest

Bekijken wat u met Ledenbeheer kan >>

 

 

U kan een idee krijgen van de werking met de demosite DemoPlanes.vzwonline.be
Meer weten en een live demonstratie bekijken?  Schrijf dan in op één van onze workshops
Deze module kan u gebruiken in de formules: Ledenadministratie en All-in-one. Probeer eerst gratis.